Átadták a román tanügyminiszternek a több mint 16 ezer tiltakozó aláírást

Kedd reggel bukaresti hivatalában fogadta Ecaterina Andronescu tanügyminiszter Sándor Krisztinát, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét és Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnökét.

Az EMNT és a Néppárt vezetőit átadták azt a több mint 16 000 tiltakozó aláírást, melyet tavaly május óta gyűjtöttek – a Székely Nemzeti Tanáccsal közösen – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem megvédése, valamint az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés intézményes helyreállítása érdekében. A találkozón Ecaterina Andronescu ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy segít a helyzet rendezésében, valamint egyeztetni fog az egyetem vezetőségével és a magyar oktatókkal is.

A leadott aláírásokhoz csatolt kísérőlevélben, melyet közleményünkhöz csatolva küldünk, az EMNT és a Néppárt vezetői hangsúlyozták: a két egyetem fúzióját követően létrejöhetett az angol tannyelvű kar, így nem lehet akadálya a magyar tannyelvű kar újraindításának sem. Sándor Krisztina és Toró T. Tibor rámutatott: az egyetem szenátusa nem tartotta tiszteletben a kisebbségek nyelvén zajló oktatásra vonatkozó tanügyi törvény rendelkezéseit, melyek a romániai magyar közösség számára kiemelten fontosak.

Az EMNT és a Néppárt vezetői felhívták a figyelmet arra, hogy Romániában a MOGYE volt az az egyedüli felsőoktatási intézmény, ahol magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészi képzésben részesülhettek a diákok, a MOGYE és a Petru Maior Egyetem összevonását követően pedig, az újonnan létrejött intézményben, a magyar diákok és tanárok számaránya jelentősen csökkent, s továbbra is megoldatlan maradt a saját döntéshozatali jogkörrel rendelkező magyar oktatási–szervezeti keret helyzete.

Mindezek fényében arra kérték a miniszterasszonyt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Romániában hatályos törvényeket, így a kisebbségek nyelvén zajló oktatásra vonatkozó rendelkezéseket is, maradéktalanul betartsák, biztosítva – a tanügyi törvény módosításával – a fúzió során létrejött egyetem multikulturalitását és az autonóm magyar intézményi keretet.

Ugyanakkor felkérték Ecaterina Andronescut, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy az egyetemen belüli magyar kar minél hamarabb megalakulhasson, ezzel megszüntetve – az angol kar létrehozásával előállt – diszkriminatív helyzetet.

A találkozón a miniszter ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy segít a helyzet rendezésében, valamint egyeztetni fog az egyetem vezetőségével és a magyar oktatókkal.

KMS


Hasonló cikkek