Az utolsó XX. századi lovag – realista álmodozó

A realista álmodozó írásanalízisét 1999-ben készítettem, s ma is – több száz íráselemzéssel mögöttem – az egyik legjellemzőbb, pregnáns kifejeződése a szeretetnek ebben a kézírásban mutatkozott meg számomra. Kézírása annak a simogató, átölelő szeretetnek a lenyomata, amely az élet  minden szereplője felé  irányul, s ami sugárzik mozdulataiból, szavaiból akkor is, ha konkrétan ez verbálisan nem kerül kifejezésre. Egyszóval; egész személyiségéből a szeretet árad.

A zónaarányok kiegyenlítettek, tehát a központi létkérdéseket érintően jelen van a helyes érték-arány, úgymint a szellem-ösztön-és az én viszonylata, de kézírás szembetűnő jellemzői mégis a szellemi szférában, vagyis a felső zónában jelennek meg, mivel dominánsan ez az az élettér, ahol otthon érzi magát. Tett-és tudásvágya, empátiakészsége, vitalitása, valamint szilárd etikai érzéke biztosítják számára azt a nyugalmat, amelyből időről-időre építkezik.

image

A külvilágtól nem vár segítséget, mivel öntudatos, büszke, önérzetes, ezért kevés visszajelzést kap, melyek ha pozitívak új energiával töltik fel, illetve sarkallják az új kihívások felé.

Ösztönös, eredendően intuitív alkatként a misztikus, ezoterikus tudományok is felkeltik érdeklődését, de időhiány miatt inkább csak az élet materiális oldalán tevékenykedik.  Igényes, nagyvonalú, szertelen, szenvedélyes természete miatt viszont a megszerzett anyagiakat könnyen elkölti, vagy javait elajándékozza.

A külvilággal tartott kapcsolata meglehetősen laza; nincsenek szorosabb lelki barátságok, melyeket ápolna, mivel elkülönülési hajlama, individualizmusa azt a benyomást kelti, mintha ez szándékos kivülállás lenne. Pedig ennek legfőbb oka szemérmessége, tisztelet a többiek felé, illetve önmaga iránti kishitűsége is szerepet játszik, mivel senkit nem szeretne érzelmi attitűdjeivel terhelni.

Munkájában megbízható, terhelhető, pontos, szorgalmas. Önmagába vetett hite alacsony szintje miatt azonban álmait csak részben realizálja, s ez kudarcaihoz is jócskán hozzájárul, melyek hatásaként időről-időre meginog a materiális életbe vetett hite. Vezető pozícióban túl érzelmes, de hosszabb ideig a vezettetést sem viseli, ezért egyéni utakat keres, ahol kiemelkedő eredményeket ér el.

Társkapcsolataiban szentimentalizmusát, önfeláldozó karakterét gyakran kihasználják. Társát fölemeli, s mintegy piedesztálra emelvén a szeretett nő szárnyakat kapva kinövi magát a kapcsolatból.

Gyors gondolkodó, kreatív, közvetlen, rugalmas, érzelemgazdag, realistán álmodozó…


Hasonló cikkek