„Egyesülve a sokféleségben” – Ma van az EU születésnapja

Május 9. az Európa-nap, amikor az Európai Unió tagállamaiban az EU létrehozásához vezető, történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulójáról emlékeznek meg. Megtartásáról 1985-ben döntöttek az Európai Közösségek állam- és kormányfői, Magyarországon a 2005. évi XXII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa napjává. Az ünnep alkalmából Budapesten és az ország több városában is programokat szerveznek.


Robert Schuman francia külügyminiszter öt évvel a második világháború európai befejeződése után, 1950. május 9-én vetette fel a mai EU elődjének tekinthető Európai Szén- és Acélközösség, a Montánunió létrehozását. „Ahhoz, hogy a békének meglegyen minden esélye, először egyetlen Európa kell. Immár nem puszta szavakra van szükség, hanem tettre, egy vakmerő és konstruktív akcióra” – jelentette ki, és hozzáfűzte, hogy a kezdeményezésből „születik majd meg Európa, egy szilárdan egybeforrt és erősen összeácsolt Európa

Az integráció első lépcsőfokaként 1951. április 18-án írta alá Párizsban Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg a Montánunió-szerződést. Az első európai szintű megállapodást 1957. március 25-én az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia Közösséget (Euratom) létrehozó Római Szerződés követte. Az EGK-ból, közkeletű nevén a Közös Piacból nőtt ki fokozatosan az Európai Közösségek, majd az Európai Unió.

Fennállásának több mint fél évszázada alatt az EU rendkívüli sikereket ért el: biztosította, hogy tagországai békében éljenek, két nemzedékkel azelőtt még elképzelhetetlen mértékben emelte az életszínvonalat, határok nélküli egységes piacot és közös valutát teremtett, világméretekben is jelentős gazdasági hatalommá vált. Az EU-nak az utóbbi években ugyanakkor jelentős pénzügyi, gazdasági és szociális kihívásokkal kell szembenéznie, ezek közül legégetőbb a menekültválság.

Az Európai Unió 2012-ben megkapta a Nobel-békedíjat, mert az indoklás szerint hat évtizeden keresztül meghatározó szerepet játszott Európa békés fejlődésében, „a demokrácia és az emberi jogok elterjesztésében”, és 1989 után hozzájárult a kelet-európai államok stabilizálásához.

Magyarország kilenc másik ország társaságában 2004. május 1-jén lett tagja az uniónak, amely Bulgária és Románia 2007-es, valamint Horvátország 2013-as csatlakozásával 28 tagúra bővült. 2007-ben Lisszabonban írták alá az Európai Unió reformszerződését, a két évvel később hatályba lépett dokumentum a mélyebb uniós együttműködéshez és további bővítéshez egyaránt szükségesnek ítélt intézményi változtatásokat irányozza elő a számos elemében még hat országra szabott eredeti rendszeren.

A Lisszaboni Szerződés mondja ki először, hogy a tagállamok kiléphetnek az unióból. Miután Nagy-Britannia 2016. június 23-án az EU-tagságról rendezett népszavazáson a kilépésre (Brexit) voksolt, a brit kormány 2017. márciusban hivatalosan elindította a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalássorozatot, aktiválva a Lisszaboni Szerződés erre vonatkozó 50. cikkelyét.

Európa napja – az európai himnusszal, zászlóval és a közös valutával együtt – az integráció legfontosabb jelképei közé tartozik, 2000 óta használatos az EU jelmondata is:

A nap alkalmából olyan rendezvényeket és fesztiválokat tartanak, melyek közelebb viszik Európát polgáraihoz, az unió népeit pedig egymáshoz. Az EU brüsszeli intézményei idén május 4-én, a luxembourgiak május 9-én, a strasbourgiak pedig május 19-én nyitják meg kapuikat a nagyközönség előtt.

A brüsszeli és a strasbourgi nyílt nap – a május 23. és 26. között megrendezendő európai parlamenti választásokra tekintettel – idén kiemelt figyelmet szentel a jövőnek.

Az ünnep alkalmából május 1. és 18. között Magyarországon tizenkilenc városban rendeznek programokat. A rendezvénysorozat témája lesz a Magyarországon május 26-án tartandó európai választás is. Május 12-én Budapesten egész napos fesztivált és hatodik alkalommal futóversenyt is tartanak, a rajt és a cél a fesztivál Szabadság téri helyszíne lesz. Az uniós csatlakozás 15. évfordulója alkalmából 15 kilométeres futást szerveznek, amely egyénileg és kétfős váltóban is teljesíthető. Az Európa-nap keretében ingyenes gyermek- és családi programokat, valamint koncerteket is szerveznek, a rendezvényt kvízekkel, játékokkal színesítik.


Hasonló cikkek