Iskoláinkért mi vagyunk felelősek

Avatar

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az év tizenkét hónapjában hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az anyanyelvű oktatás. A 2016-17-es iskolaévtől változás állt be az iskolai beíratások időpontjában, nem január közepén kezdődtek az első évfolyamba való beíratások. Az új törvény értelmében, áprilisban kell beíratni az iskolaköteles gyermeket az alapiskolába.

Sokszor elhangzott már, hogy a kisiskolák, az alacsony létszámmal működő iskolák veszélyben vannak. A minimális osztálylétszámokat bevezető rendelet több településen gondokat, káoszt okozott. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége keresi a megoldásokat, hogy iskolahálózatunk fennmaradhasson. Ezért a beíratások előtt mindenképpen szólni kell a helyi iskolák fontosságáról és arról, miért kell felvállalniuk a magyar szülőknek a magyar iskolát gyermekeik számára. A pedagógusszövetség a Magyar Közösség Pártjával karöltve átmeneti megoldásként a magyar kormánytól kért segítséget. A szlovák oktatási minisztérium ugyanis kijelentette, ha a fenntartó hajlandó anyagilag biztosítani a helyi iskola jövőjét, nem zárják azt be. Ezért az SZMPSZ és az MKP kidolgozott egy szakmai anyagot, amelyben felvázolta, mely iskolákban nem érik el az osztályokban a törvény által meghatározott minimális osztálylétszámot. A magyar kormány pedig ezeket az iskolákat támogatni fogja. Ezért minden szülőt arra kérünk, hogy: bátran válassza gyermekének a lakhelyükhöz legközelebb eső magyar iskolát! A célunk az, hogy a gyermekek otthoni környezetben – ha egy mód van rá – saját településükön járjanak iskolába.

A beíratási időszak előtt több civilszervezet próbálja felhívni a figyelmet az anyanyelvű oktatás előnyeire. Sokan felteszik a kérdést: miért van egyáltalán erre szükség? Miért nem természetes ez a magyar szülők számára? A kedves Olvasók is tudják, hogy ezek megválaszolatlan kérdések. Mi az SZMPSZ-ben mindent megteszünk azért, hogy a magyar pedagógusokat és iskolákat segítsük. De ez nem sikerülhet a magyar szülők helyes döntése nélkül. Nem sikerülhet megmenteni azt az iskolát, ahol nincs gyermek. Többször elmondtuk már, a településeken az iskolák a közösségi és a kulturális élet mozgatói. A tanulók anyák napi ünnepségeken köszöntik az édesanyákat, megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről, ezek az események mind hozzájárulnak a magyarság megmaradásához.

És ha mégis felmerül a kérdés: miért adják be magyar tanítási nyelvű iskolába a magyar gyermeket? Talán egyértelmű: a gyereket nem szabad elszakítani a saját nyelvi közegétől. Márpedig, ha a gyermek anyanyelve magyar, otthon magyarul beszélnek, ezt a nyelvet érti a legjobban, ennél fogva a tanulás is magyarul megy a legkönnyebben. Ha előbb egy idegen nyelvvel kell megismerkednie, lemarad a tanulásban. Ha nem érti a pedagógust, bizonytalanná válhat, lelki sérülést okozhatunk ezzel a gyermeknek. Ezért azon a nyelven kell taníttatni a gyermeket, amelyet megért. A magyar iskola és pedagógusok nem feledkeznek meg gyökereinkről sem. Fontosak a gyökerek, a valahová tartozás érzése, és ennek megerősítése az iskoláknak is feladatuk. A magyar gyermek, magyar nyelven gondolkodik, tehát erre tud építeni. Ezen a nyelven tud logikája, képességei és tudása tovább fejlődni.

Sokszor felvetődik, hogy a magyar iskolában nem tanulja meg az államnyelvet a gyermek. A gyermek tanulása és fejlődése szempontjából azonban sokkal előbbre való, hogy a tananyagot megértse, elsajátítsa, hogy megszeresse a tanulást. A magyar gyermek is el tudja sajátítani a szlovák nyelvet, ha azt megfelelően oktatják. A szlovák nyelv ugyanolyan tantárgy a magyar iskolában, mint a többi, amelyen felkészült pedagógusok oktatják a tanulókat.

Arra kérjük a szülőket, a lelkiismeretükre hallgatva, válasszák a legjobb megoldást. Magyar gyermeknek magyar iskolában van a helye, hogy testi és lelki egészségét megőrizve szerezhesse meg az élethez fontos tudást, amelyre a későbbiek során építeni tud.

Arra is kérjük a szülőket, válasszák a településükön lévő magyar iskolát. Amennyiben nincs magyar iskola lakóhelyükön, ajánljuk a legközelebbi magyar intézményt. Iskoláinkat, a magyar oktatást csak együtt tudjuk megóvni és megmenteni.

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke

(Megjelent a Szabad Újság március 23-i számában.)


Hasonló cikkek