Miként lett Mussolini pártfogoltjából Hruscsov kegyeltje?

Ugo Spirito útja a fasizmustól a hierarchikus kommunizmusig

1956-ban Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár szívélyesen fogadta a Kremlben Ugo Spirito olasz filozófust. A sajtó nagy része nem tulajdonított különösebb jelentőséget az olaszországi látogató személyének, egyike volt a kommunizmus által megigézett számos nyugati értelmiséginek. Mindazonáltal akadt néhány oknyomozó újságíró, aki vette a fáradságot a hírlaptár átnézésre, ahol egy igencsak meglepő tényre bukkantak: Hruscsov vendége pontosan húsz évvel korábban hasonló lelkesedéssel kért audienciát Benito Mussolinitől. Lehetetlen! Vagy mégsem?

Erre a kérdésre keresi a választ Sergio Fernández Riquelme, a Murciai Egyetem történelem és szociálpolitika professzora A hierarchikus kommunizmus utópiája: Politika és társadalom Ugo Spirito eszmerendszerében címet viselő könyvében. Fernández Riquelme – aki egyedülálló érdeklődést tanúsít Közép- és Kelet-Európa politikai és társadalmi folyamatai iránt, s a közelmúltban Magyarország és az európai civilizáció védelme címmel jelentetett meg könyvet – kísérletet tesz az Ugo Spirito életpályáját meghatározó paradoxon feloldására.

Elemzésében a szerző rámutat a 20. század történelmét meghatározó két totalitárius eszmerendszer közötti ideológiai párharc mélyebb összefüggéseire. Véleménye szerint politika- és társadalomelméleti szempontok alapján a múlt század a közösségi eszmék korszaka volt. A közösség által definiált ideológiák megjelenése révén egy egészen újfajta, kollektivista gondolkodásmód vált meghatározó jelentőségűvé a nyugati civilizációhoz tartozó társadalmakban. Talán egyetlen nyugati értelmiségi életútja és munkássága sem tükrözi jobban ezt az állandó megvalósulatlanság árnyékában is makacsul megbúvó jelentéstani és szellemi ellentmondást, mint Ugo Spirito filozófiája, aki képes volt áthidalni a fasiszta korporatív állammodell és a hierarchikus kommunizmus elképzelése közötti ideológiai távolságot.

Sergio Fernández Riquelme könyve úttörő jelentőségű a modern kori utópiák szellemtörténeti megismerése terén. Ugo Spirito hierarchikus kommunizmusának tükrében ugyanis az olvasó mélyebb betekintést nyerhet a politikai, gazdasági és szociális ideológiák által olyannyira meghatározott 20. század eszmetörténeti kérdéseibe. Csak remélni lehet, hogy a spanyol professzor munkája hamarosan a magyar nyelvű kutatók és érdeklődők számára is elérhető lesz.

(Fernández Riquelme, Sergio: La utopía del comunismo jerárquico – Política y Sociedad en Ugo Spirito, Isabor-AVK Verlag, 2010)

Cseszneky Miklós

 

Vélemény, hozzászólás?