Ne bántsd a magyart! – A székelyudvarhelyi tüntetésről

Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után Székelyudvarhelyen szervezett tüntetést az Erdélyi Magyar Néppárt az utóbbi időben tapasztalt és állami szintre emelkedett romániai magyarellenesség miatt Ne bántsd a magyart! jelszóval – közölte a szervezet sajtóirodája.

A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan vettek részt a demonstráción, amelyen Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének az üzenetét Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke tolmácsolta.

 

A püspök rámutatott: az Erdélyi Magyar Néppárt által kezdeményezett csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi tüntetések, valamint a székelyudvarhelyi tiltakozás is azt demonstrálja, hogy az erdélyi magyarok nemet mondanak a megalkuvás és a meghátrálás önsorsrontó politikájára. „Az úzvölgyi temetőfoglalás, valamint a hasonló szaporodó esetek joggal vetik fel a kérdést: hogyan történhetett, és kik a felelősök azért, hogy ide fajult a helyzet? Az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezetének idevágó Nyilatkozata joggal mutat rá a májusi választási kampányhisztéria álságos voltára, továbbá a Hargita Megyei Tanács azon súlyos mulasztására, mellyel a Hargita és Bákó, illetve Neam? megyék közötti határvitákat kezelte, továbbá a dormánfalviak orcátlan emlékműállítását hónapok óta zokszó nélkül eltűrte. Ennek a cinkos opportunizmusnak egyszer s mindenkorra véget kell vetnünk. Jó, hogyha az RMDSZ is az utolsó órában végre észre tér, és közös erővel keressük a megoldást a tarthatatlan Úz völgyi helyzetre! A hely magáért beszél! Gálfi Árpád polgármester méltán mondja, hogy minden önös pártérdeken felül az ő hivatása Székelyudvarhely jól felfogott érdekeit képviselni. Ehhez hasonlóan, minden pártos érdeket félretéve, az Úzvölgye vagy Beke István és Szőcs Zoltán fogsága ügyében is nekünk mindenekfölött erdélyi magyarságunk nemzeti érdekeit kell előtérbe helyeznünk.”

 

A továbbiakban Tőkés László azt üzente: ragaszkodni kell az úzvölgyi katonai temető maradéktalan helyreállításához, a június 6-i erőszakos temetőfoglalás és emlékműállítás tetteseinek a felelősségre vonásához, az abban részt vevő szélsőséges nacionalista szervezetek garázdálkodásának a megállításához és a velük cinkos állami hatóságok megrendszabályozásához. „Kiváltképpen botrányos és elítélendő egyes ortodox egyházi köröknek – nevezetesen az Ortodox Testvériség nevű vasgárdista szervezetnek – a kárhozatos eseményekben való cselekvő részvétele. A román–magyar megbékélés érdekében a Román Ortodox Egyházat szólítsuk fel arra, hogy határolódjék el az emlékműavatást szentesítő román pópák testvérietlen és Krisztus nevétől idegen magatartásától, és Ferenc pápa bukaresti üzenetének értelmében ne engedjen a gyűlölködés kultúrájának” – írta levelében az EMNT elnöke.

Üzenete végén rámutatott: az úzvölgyi helyzet megoldásának kulcsa az annak elfajulásáért elsősorban felelős szociáldemokrata kormány hatóságainak, valamint a többségi román ortodox egyháznak a kezében van. „Ezennel intézzünk felhívást hozzájuk, hogy szakítva a csauseszkánus idők nacionálkommunista örökségével, fogadják el az erdélyi magyarság feléjük kinyújtott kezét, és hathatós módon járuljanak hozzá az úzvölgyi temetőügy, vele együtt pedig többi vitás problémánk megnyugtató rendezéséhez” – zárta gondolatait Tőkés László.

A tüntetés főszónokaként Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke elmondta: a bukaresti politizálás keretei beszűkültek, ezért erős önkormányzatokra és önkormányzati vezetőkre van szükség. Ha ez az ország élhető jövőt szeretne teremteni magának, kénytelen lesz egyre több feladatot rábízni önkormányzataira. Egyértelműen látszik: Bukarest semmit nem tud megoldani, hiszen a legtöbb probléma forrása maga Bukarest. Az elkövetkező időszak feladata, hogy olyan alkalmas önkormányzati vezetőink legyenek, akik nem lopnak és másokat sem hagynak lopni” – utalt felszólalásában Csomortányi Gálfi Árpád korábbi nyilatkozatára. Beszéde végén a Néppárt elnöke hangsúlyozta: az erdélyi magyar közösségnek újra fel kell fedeznie a közvetlen véleménynyilvánításhoz való jogát, s ha a közösségi érdek úgy kívánja, újra és újra utcára kell vonulni a hatékony érdekérvényesítésért. „Önálló erdélyi magyar külpolitikára van szükségünk, aláírásunkkal támogassuk a Székely Nemzeti Tanács történelmi régiókról szóló európai polgári kezdeményezését, végül pedig törekednünk kell arra, hogy egy olyan új erdélyi magyar egységet teremtsünk, melynek alapját az erdélyi magyar közösség érdekeinek szolgálata alkotja.”

Vinczellér Árpád, az Erdélyi Magyar Néppárt székelyföldi illetőségű alelnöke elmondta: az úzvölgyi katonatemetőnél történtek mindössze következményei az elmúlt évtizedek kislépéses politikájának, melynek szomorú eredményeként fiatalok ezrei kényszerültek elhagyni szülőföldjüket. Rámutatott: a bukaresti magyar képviselet eladta magát a mindenkori román hatalomnak, a közösség érdekképviselete helyett pedig csak saját politikai és üzleti céljait tartja szem előtt.

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, a tüntetés meghívott felszólalója rámutatott: bármilyen nemzetiségű állampolgár felháborodna, ha ősei sírját elfoglalnák, így nem meglepő, hogy az erdélyi magyar közösséget is érzékenyen érintették az úzvölgyi temetőnél történtek. „Ez túlmutat a román–magyar kérdésen, sőt, az emberségesség kérdésén is. Ami ott történt, az történelemhamisítás, és nem hagyhatjuk – a túlerő ellenére sem –, hogy eltöröljék múltunkat. Immár nem csak minket, élőket igyekeznek minden létező eszközzel elnyomni, de halottjainkat is háborgatják” – mondta a polgármester. „Nem hagyjuk szó nélkül a történteket, és a törvény eszközével lépünk fel a történelemhamisítók ellen! Nem fogjuk hagyni, hogy mások népesítsék be szülőföldünket, s ezért politikai érdekeket félretéve kell összefognunk. Mindenekelőtt a Székelyföld, mindenek felett az Isten” – zárta felszólalását az elöljáró.

Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS)


Hasonló cikkek