Búcsú Pulai Miklóstól a modern magyar banktörténet ikonikus személyiségétől

A magyar banki közösség és a Magyar Bankszövetség tisztelettel és mély fájdalommal búcsúzik az elmúlt napokban 94 éves korában elhunyt Pulai Miklóstól, a Magyar Bankszövetség volt főtitkárától, aki a modern magyar banktörténet ikonikus személyisége volt.

A szövetség nekrológjában kiemelik: Pulai Miklós életútja tükörképe a második világháború utáni magyar történelem nehéz időszakainak: 1945-ben szovjet hadifogságba került, majd hazatérése után 1949-től a Pénzügyminisztériumban dolgozott, 1956 elején pénzügyminiszter-helyettes lett. A forradalom napjaiban megválasztották a minisztérium forradalmi bizottsága elnökének, majd a forradalom leverése után elbocsátották. Először az OTP-ben, majd a jegybankban dolgozott, ahol elnökhelyettesi posztig jutott.

Felidézik: kiemelkedő szerepet játszott az 1968-as gazdasági reform előkészítésében. Az 1960-as és 1970-es években Pulai Miklós elévülhetetlen érdeme volt a reformgondolatok következetes, töretlen képviselete, az ország valós gazdasági és pénzügyi helyzetének a politikai és kormányzati vezetők elé tárása.

Felelős gazdasági vezetőként támogatta Magyarország csatlakozását a Nemzetközi Valutaalaphoz, 1982-ben pedig a Világbank első magyarországi kormányzója lett. 1980-tól az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének nevezték ki, ahol a kétszintű bankrendszer előkészítése is a feladata volt.

A bankreform, és az annak következtében kialakított kétszintű magyar bankrendszer tette lehetővé, hogy 1989-ben létrejöjjön a Magyar Bankszövetség, amelynek főtitkárává Pulai Miklóst választotta meg a banki közösség, 2000-től pedig elnöki tanácsadóként folytatta munkáját a szervezetnél.

A bankszövetségben eltöltött 21 év alatt Pulai Miklós olyan – a piacgazdaság kiépítésében kulcsfontosságú – döntések előkészítésében játszott kiemelkedő szerepet, mint a banktörvény, a tőkepiaci törvény, a bankkonszolidáció, a bankprivatizáció, az első bankcsődök kezelése, az 1995-ös makrogazdasági stabilizáció.

Pulai Miklóst élete során osztatlan elismerés, szeretet, rokonszenv és barátság kísérte. Szakmai kérdésekben soha nem volt megalkuvó, a fiatal reformközgazdászok egész generációjának mutatott példát, és adott hitet. Sugárzott belőle a humor, az életszeretet és az életöröm – írták. A bankszövetség nekrológja ITT olvasható.


Hasonló cikkek