Vince-nap a szőlőhegyen

Tájegységenként eltérő hagyomány alakult ki a Vince-nappal kapcsolatban, de van néhány közös vonás: a jelképes szőlőmetszés és a mulatozás. Mindenütt az adott nap időjárásából és az ekkor metszett “vincevesszők” állapotából jósolják a szüret gazdagságát, majd a szőlővesszőket öblös szájú üvegbe téve várják, hogy azok kihajtanak-e. Ha igen, a tavaszi fagyoktól sem kell tartania a gazdának.

Háttere Szent Vince hispániai vértanúig nyúlik vissza aki, Szent Valér püspök diákja volt. A Római Birodalom Hispánia részén, a keresztyén üldözés idején hite miatt megkínozták, mégsem tagadta meg hitét és a kínzások következtében meghalt. A halottat kitették a város melletti rétre, és a monda szerint az égből leszállt egy madár és a hullát eltakarítani akaró vadakat elriasztotta. Ezután zsákba varrták és bedobták a tengerbe, de a hullámok mindig kivetették a partra. A kínzók vezetője miután nem tudott megszabadulni a tetemtől, és érezte, hogy az áldozat milyen állhatatos volt, felkiáltott: Vicentus! Azaz győzedelmes. Nem tudta hitében megváltoztatni, de halála után sem tudott megszabadulni tőle. A keresztényüldözés után Vincét szentté avatták és a halászok, valamint a szőlőtermesztők védőszentje lett. Nevének rokon hangzása a vinum, “bor” szóval magyarázza, hogy a szőlészek szentje lett. Szent Ágoston több prédikációt mondott a szent tiszteletére.

Népszokások

Vince napjához több időjárás és termékenységi jóslat is kapcsolódik. Azt tartották: „Ha megcsordul Vince – megtelik a pince.”. Délvidéken pedig: „Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod”. Több évszázados megfigyelés állhat a jóslások eredete mögött, azzal, hogy megfigyelték, ha enyhült az idő január végére, bő termés következett azon az éven.  Vince napján a szőlősgazdák egy-egy vesszőt vágtak, vízbe állították, és a rügyek kihajtásából következtettek, hogyan erősödött meg ősszel a vessző és az eddigi téli fagyok okoztak-e kárt a rügyeknél. Ez alapján végezték a tavaszi metszést és várták a termést.

muzsla2

Más szőlővidékeken hagyomány volt, hogy a gazdák összegyűltek a szőlőhegyen, s nótaszóval, finom ételekkel köszöntötték Szent Vincét, s persze a bor is jócskán fogyott ezen a napon. Érdekesség, hogy a szőlőheggyel nem rendelkező településeken is ekkor következtettek a termésre, több helyen például azt tartották, hogy amekkorák az ereszen a jégcsapok, akkora kukoricacsövek fognak teremni.

Vince-nap a muzslai szőlőhegyen

A termőfölddel szoros kapcsolatban élő ember számára mindig meghatározó volt a természet iránymutatása.  Vince-napon a szőlészek és borosgazdák Istentől kérik áldását az új évi termésre. Ezt a hagyományt Muzslán is szeretnék megteremteni, így vasárnap   nemcsak a  szőlészeket és borászokat várták a hegyen,  hanem olyan borkedvelőket is, akik szívesen csatlakoztak az eseményhez, hiszen szívükön viselik a muzslai borok és szőlő sorsát.

Isten áldását kérték az ez évi termésre a muzslai szőlőhegyen abban a reményben, hogy ez a szépséges hagyomány visszhangra talál.

Nyitókép: Illusztráció


Hasonló cikkek