Anyák napja – Szent II. János Pál: Hála neked, nő, aki édesanya vagy…

„Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet. Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a közösséget és az életet.”

Ezekkel a szavakkal méltatta Szent II. János Pál pápa az édesanyákat egy a nőktől is férfias kiállást és maszkulin erőket követelő világban.

A 2021-es Anyák napja 

Különös „íze, illata” van 2021-ben az Anyák napjának… Mert 2021. május első vasárnapja, közvetlenül a május 1-i Égi édesanyánk – „az egész emberiséget, az emberiség békességét és magát a Föld bolygót is oltalmazó”, a XX. Század egyik legnagyobb magyar keresztény misztikusának, Natália nővérnek Jézussal való látomásos kapcsolatából fakadó – a Világ győzelmes királynőjének május 1.-i ünnepnapját követi a naptárban.

Talán nem véletlenül…

Talán nem ártana éppen egy olyan egy év után, amely az emberiség mögött áll, felismerni az intő jeleket, s újra értékes tartalommal megtölteni az emberi létezés lényegét…

Talán ideje volna feleleveníteni a világi anyák napja antik előképét: a sumer Ninhurszag, az Egyiptomi Mut, a görög Rhea, a római Cybele, a Kis-ázsiai Kübele köré fonódó, ősi, termékeny Anyaistennő kultusz, a Magna Mater szellemi üzenetét!

Ideje volna megidézni a tavaszi Boldogasszony-Mária ünnepek – azaz a női, teremtői tulajdonságok különféle „arcainak” – spirituális lényegiségét!

Ideje volna az Ígéret havába eső, XIX. század végén, a XX. század fordulóján, világi ünneppként, újjászületett Anyák napját, most a III. Évezred hajnalán, egy az emberi identitást – a férfi és női lét alapvető értékeit és feladatait – támadó korban a mindennapi gondolkodásunk szintjéről egy magasabb tudati síkra emelni!

Vagyis Ideje volna a nőiség, az anyaság, a szülés és születés alapvetően szakrális, spirituális olvasatát minden embernek megérteni, s minden nőnek tudatosítani!

Mert csak ez adhat elég erőt, nőiségébe vetett hitet, a mindennapok nehézségeihez elég önbizalmat, az élhető jövő fenntartásához kellő küldetéstudatot a ma leányainak.  Azoknak a jelenkor deszakralizált zavarodottságában kétkedésekkel küzdő, leendő édesanyáknak, akik a jövő apró életeit megteremtők, az apró életeket oltalmazók, őket ölelő karjaikban féltőn támogatók, s a félszeg gyermeki lépésekhez szárnyakat adók…

Mert ez maga az Anyaság: a Teremtő művében való önzetlen részvétel, a maga a teremtés misztikus csodája!

Forrás: origo.hu

Kultúra | Pannon Hírnök 

Kövessen minket: Facebook 


Hasonló cikkek