Ne adja meg adatait, évi 800 euróba kerülhet!

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tudomására jutott, hogy számos magyarországi vállalkozás részére a „Your Business at Net GmbH”-tól (székhely: Németország Hamburg, Spaldinstrasse 218, DE-20097, nyilvántartja a Hamburgi Cégíbróság, HRB 157515 cégjegyzékszámon) „VRE” (VAT Identification Number Register related to the European General Data Protection Regulation (GDPR)) logóval megkeresés érkezett.

Ez az angol nyelven írt, de aláírást nem tartalmazó levél arról tájékoztatja a megkeresett vállalkozást, hogy a megkeresést küldő vállalkozás köteles arra, hogy a címzett adatait, köztük az adószámát kezelje és arra kéri a címzettet, hogy adatait pontosítsa a honlapon. Ez a szolgáltatás a levél szerint díjmentes. Ugyanakkor, a levél további részében a feladó azt is kéri, hogy a megkeresett vállalkozás további adatait is adja meg. Itt utalás történik arra, hogy ezek az adatbevitelek, grafikai elemeket is tartalmazó szolgáltatások már díjazottak.

 

A Kamara részére rendelkezésre álló adatok szerint az adatok megadásával – a levélben található „apróbetűs” rész és a honlapon található tájékoztatás alapján valójában határozott 3 év tartamú (amely tartam felmondás hiányában meghosszabbodik) hirdetési szerződés jön létre. A vállalkozást éves szinten közel 800 Euro díjfizetési kötelezettség terheli. A szerződésre a német jog az irányadó.

 

A megkeresésben szereplő kötelezettséget sem a GDPR (Általános Adatvédelmi Irányelv) rendelet, sem más európai uniós jogi/adózási szabály nem írja elő. A vállalkozások által szolgáltatandó adatok jellemzően nem személyes adatok, így azok nem esnek a GDPR rendelet hatálya alá.

A Kamara azt javasolja, hogy a vállalkozások ezeket a megkereséseket hagyják figyelmen kívül, ne válaszoljanak, a VRE/„Your Business at Net GmbH” irányában semmilyen adatszolgáltatási kötelezettségük nincs.

A levélben felajánlott szolgáltatás lényegében hasonló a 2017., illetve 2018. években a német DAD Deutscher Adressdienst GmbH (székhely: Alter Wall 65, DE-20457 Hamburg, Németország, nyilvántartó bíróság: Hamburg District court Hamburg, cégjegyzékszám: HRB 88115, adószám: DE 813739877) folytatott tevékenységhez, bár a hivatkozott jogcím némileg eltér.

A Kamara álláspontja szerint – a magyar jog rendelkezéseit figyelembe véve – a felek egyező akaratának hiányában közöttük szerződés nem jött létre. Még abban az esetben is, ha a szerződést létrejöttnek is minősülne ez megtámadható, hiszen a VRE/„Your Business at Net GmbH” megtévesztő magatartásának eredménye (szerződési akarat hibája), illetve semmisnek tekinthető annak jó erkölcsbe ütköző volta (célzott joghatás hibája) miatt. A semmis szerződés az érvénytelenség jogkövetkezményét hordozza, arra jogosultságot alapítani vagy teljesítést követelni nem lehet.

 

A Kamara álláspontja szerint a VRE/„Your Business at Net GmbH” magatartása a magyar jog szerint a csalás gyanúját kelti, hiszen a VRE/„Your Business at Net GmbH”jogtalan haszonszerzés (ténylegesen nem nyújtott reklámszolgáltatások ellenértéke) érdekében akarja megtéveszteni a vállalkozásokat és ezáltal részükre kárt okozott (ellenszolgáltatás hiányában) vagy megkísérelt kárt okozni.

 

A Kamara a Gazdasági Versenyhivatal által korábban vizsgált fiktív számlák miatt tett panaszok, amelyek valamilyen online megjelenés szolgáltatására vonatkoztak tárgyában folytatott eljárások megállapításai alapján maradéktalanul osztja a Gazdasági Versenyhivatal álláspontját, amelyet megtévesztő reklámokkal kapcsolatosan alakított ki. A VRE/„Your Business at Net GmbH” magatartása sérti a versenytörvény üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseit is.

A Kamara ugyanakkor felhívja a megkereső vállalkozás figyelmét arra, hogy a VRE/„Your Business at Net GmbH” eljárása által érintett üzletfelek kizárólag vállalkozások. A vállalkozásoktól és a fogyasztóktól különböző mértékű ésszerűség, tudatosság várható el, mely mérce a vállalkozások esetében magasabb. A vállalkozásoktól elvárható a hozzájuk beérkező dokumentumok figyelmes elolvasása, idegen nyelvű dokumentumok fordítása és értelmezése, szükség esetén jogi tanácsadó igénybevétele, még akkor is, ha ezek a kívánalmak azonban nem mentesítik a VRE/„Your Business at Net GmbH”-t a megtévesztő reklámok és üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma alól.

A Kamara ezen véleménye kizárólag a magyar jog rendelkezésein alapul, a Kamara nem vizsgálta a VRE/„Your Business at Net GmbH” által az ügyre irányadónak tekintett német jog rendelkezéseit.

 


Hasonló cikkek