Június 26-ig mindenképp keresse fel bankját adategyeztetés céljából

Ha ön nem terrorista, nem szokott pénzt mosni, és nem akar meglepődni június 27-én azon, hogy nem tudja használni a bankkártyáját, akkor érdemes felkeresnie a bankjának valamelyik fiókját, és nyilatkozna arról, hogy kicsoda, micsoda, mert különben zárolni fogják a számláját, ha eddig nem egyeztette az adatait a pénzintézetével. De jobb, ha először átnézi a postaládáját, és aztán betelefonál a bankba, hogy kiderüljön, ön is az érintett ügyfelek között van-e.

Ha nem, akkor sem kell megijedni, eléggé egyszerű az adategyeztetés.
A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény előírása szerint a magyarországi bankoknak legkésőbb június 26-ig teljes körű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. Ha ez nem történik meg, akkor a pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait (átutalás, kártya tranzakciók stb.), mindaddig, amíg a számlához tartozó előírt adategyeztetést nem végzik el.

JÚNIUS VÉGÉIG ELÉG SOK BANKI ÜGYFÉLNEK FEL KELL KERESNIE A PÉNZINTÉZETÉT EGY ÁTVILÁGÍTÁSNAK IS NEVEZETT AZONOSÍTÁS MIATT.

Az, hogy hányan érintettek, pontosan nem lehet tudni. Van olyan bank, amelynek teljes lakossági ügyfélköre elvégezte már az adategyeztetést korábban, úgy, hogy a szerződéskötések során már elkértek eddig is minden olyan adatot, amit a törvények csak most tettek kötelezővé. De a Bankmonitor cikke szerint van olyan pénzintézet is, ahol a lakossági ügyfelek jelentős része érintett. Elvileg minden bank érintett ügyfele kapott tájékoztatást arról, hogy kell-e adatot egyeztetnie, de ennek a tájékoztatásnak a módja (levél, email, stb.) bankonként változó.

A Pénzcentrum cikke szerint az OTP Bank saját eljárásrendjében az ügyfelek nagy részét beazonosította már, csak a közszereplőknek, vagy azok közeli hozzátartozóinak kell bemenniük a bankba nyilatkozniuk. Illetve azoknak, akiknek a fizetési-, betét- vagy értékpapírszámlája inaktív, vagyis az előző két naptári évben nem teljesült a számlájukon fizetési megbízás, és ebben a két évben adataikat sem egyeztették az OTP Bankkal. A beazonosítás előtt álló ügyfeleket a bank levélben és az OTPdirekten keresztül értesíti, aki nem kap június folyamán értesítést, annak nincs teendője.
Budapest Bank viszont arról tájékoztatta a lapot, hogy lakossági ügyfeleit nem érinti az újraazonosítási kampány, mivel a jogszabály által megkövetelt adatokat a korábban lefolytatott ügyfél-azonosítási folyamatban már rögzítették.
CIB Bank ügyfeleinek egy részét érintette a változás, azokat, akik okmánymásolatai nincsenek a bank birtokában.
Gránit Bank netbankon, SMS-ben, emailben is jelezte az érintett ügyfeleinek, hogy be kell menniük a bankba.
Raiffeisen és K&H két éve folyamatosan dolgozik az adategyeztetésen, aki azóta járt bankfiókban, már valószínűleg elvégezte az ügyintéző kérésére az adategyeztetést, aki mégsem, azt tájékoztatták levélben, netbankon, SMS-ben.
Takarék Csoportnál az értesítést az érintett ügyfeleknek a számlakivonattal együtt küldték meg, mindenkinek azon a csatornán, ahova a számlakivonatot kéri. Egyébként a munka nagyobb részét ők is folyamatosan elvégezték az elmúlt két évben.
Az MKB Banknál hasonló a helyzet, csak annyival rosszabb, hogy nem két éve végzik az adategyeztetési teendőket, hanem csak 2018 vége óta. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy amennyiben bizonytalanok, látogassanak el valamelyik MKB fiókba.
Az Unicredit Bank írásban értesítette azokat, akiknél el kellett végezni az adategyeztetést.

Fontos, hogy nemcsak a bankoknál, hanem azoknál a biztosítótársaságoknál is adatot kell egyeztetni, amelyeknél vezetünk valamilyen számlát.

A KÖTELEZŐ ADATEGYEZTETÉS A JOGI SZEMÉLYNEK MINŐSÜLŐ VÁLLALATI ÉS EGYÉB SZERVEZETI ÜGYFELEKNEK EGY PICIVEL BONYOLULTABB, EZEKBEN AZ ESETEKBEN FEL KELL TÁRNI A SZERVEZET TÉNYLEGES TULAJDONOSÁT.

A Bankmonitor azt írja, hogy vállalatok esetén szükség lesz a tényleges tulajdonosi nyilatkozatra, valamint a megbízott/meghatalmazott személy adatainak újbóli megadására is. Ez azért kell, mert sok esetben régen nem rögzítették a cég képviselőinek születési helyét, ma már ez törvényileg kötelező.

Ki a közszereplő?

A számlabirtokosoknak arról is nyilatkozniuk kell, hogy közszereplők-e, vagy van-e közszereplőnek minősülő közeli hozzátartozójuk. De amiatt nem kell aggódnia, ha van egy korábbi Való Világ-szereplő másod-unokatestvére, ennél szűkebben értelmezték a törvényben a közszereplő fogalmát.

Az számít annak, aki:

államtitkárként vagy kormánytagként dolgozik; parlamenti képviselő;
politikai pártban tisztségviselő vagy elnökségi tag;
az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla, a Kúria tagja;
az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;
rendvédelmi szerv központi szervének vezetője, vagy annak helyettese;
többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, vezető testületének tagja;
nemzetközi szervezet vezetője, annak helyettese, vagy vezetőségi tagja.

Ha önre, házastársára, élettársára, vagy szüleire, gyerekére, esetleg szülei vagy gyerekei élet- vagy házastársára igaz ezek közül valamelyik, akkor azt mindenképpen jeleznie kell a pénzintézet felé.

Nem muszáj személyesen

A banknak az ügyfél átvilágításához mindössze pár személyes adatunkra van szüksége. Magyarországi lakossági ügyfelek esetén ez a személyazonosító igazolvány, valamint lakcímet igazoló okmány, külföldi állampolgárok esetén ez az úti okmány vagy a tartózkodásra jogosító papír.

A legegyszerűbb a személyes adategyeztetés, de az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok, dokumentumok postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók, bár ennek pontos módja bankonként eltérő. Van ahol elektronikusan vagy videóhíváson keresztül, máshol postai úton és személyesen lehet elvégezni a kötelező adategyeztetést. Érdemes betelefonálni a bankba, hogy kiderüljön, melyik a legjobb opció.

Ha megengedi a bankja, hogy ne személyesen menjen be adatot egyeztetni a fiókba, akkor arra különösen érdemes figyelnie, hogy a nyilatkozat érvénytelen,

ha nem olvasható, vagy nincs minden pontja kitöltve, illetve hiányoznak a bankszámlát használó szervezet tényleges tulajdonosának szükséges adatai
ha azt nem a szervezet cégképviseletre jogosult képviselője, vagy nem a bejelentett módon írta alá (erre érdemes odafigyelni, bizonyos bankok elég szigorúak a különböző banki papírokon lévő aláírások egymással megegyező írásképével kapcsolatban)
ha nem csatolták hozzá a tényleges tulajdonosok személyi okmányainak másolatait, vagy a bankban nem áll rendelkezésre korábbról olyan okirat, dokumentum, amely alkalmas a nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzésére.

Forrás: index.hu


Hasonló cikkek