Székely Kapuk–Zöld Kapuk: Gyerekek az élhető környezetért

Avatar

A környezetszennyezés Kárpátalján is az egyik legjelentősebb veszélyforrássá vált. PET-palack szigeteket a Tiszán, a Borzsán, a Latorcán. Illegális szemétlerakók a városok, falvak határában, s akkor a nagymuzsalyi aranybánya újraindításával, az aknaszlatinai sóbánya tönkretételével okozott károkról és veszélyekről még nem is szóltunk.

Apró reménysugár, hogy egyre több lelkes környezetvédő bukkan fel, és kezd gyakran erejét meghaladó munkába, iskolások – gyaníthatóan egy-egy elkötelezett tanár ösztönzésére – válik tudatos természetvédővé. Ez utóbbi szép példája, hogy s Mezőkaszonyi Arany János Líceum diákjai, valamint a Csonkapapi Általános Iskola tanuló,i bekapcsolódva a Székely Kapuk–Zöld Kapuk  programba, plakátokat készítettek, s azokat elvitték Bereg-vidéki iskolákba, hogy felhívják társaik figyelmét a környezetvédelem fontosságára.

Hori


Hasonló cikkek