Az MKP és a Híd közzétette azt a 12 pontot, amiben eddig egyezségre jutottak

Az MKP és a Most-Híd – válaszul az Összefogás tegnapi Facebook-posztjára és mai kijelentéseire – közzétette azt a 12 pontot, amelyben a hárompárti egyeztetések során eddig meg tudtak egyezni.

Az Alapelveink címet viselő dokumentumban a következő 12 pontot sorolják fel:

1. A … egy olyan gyűjtőpárt, amely a magyar közösség és a magyarlakta régiók képviseletét valósítja meg országos, regionális és helyi szinten. Felvállalja továbbá a Szlovákiában élő további nemzeti közösségek, az ország déli és keleti régióiban élők érdekképviseletét.
2. A párt a demokrácia alapelveit valló és gyakorlatba ültető politikai gyűjtőpárt, amely a jogállamiság elveit betartva végzi tevékenységét; a szabad versenyen alapuló, szociálisan érzékeny és környezetbarát piacgazdaság híve.
3. A demokratikus pluralizmus és tolerancia határa magának a pluralizmusnak és a toleranciának, valamint az emberi jogoknak a tagadása, illetve tevőleges megkérdőjelezése. A demokratikus pluralizmus és tolerancia elvei a párt belső felépítésében és működésében is tiszteletben tartandók.
4. Valljuk, hogy minden állampolgárnak joga korlátozások nélkül használni anyanyelvét, azon megszerezni a tudást, kamatoztatni azt és kulturális tevékenységet folytatni.
5. A párt tevékenységének alapelvei: a szerződések, megállapodások betartása, a partnerek egyenrangúságának, méltóságának tiszteletben tartása, a demokratikus politikai kultúra szabályainak érvényesítése, valamint a nyitottság, a hitelesség, a szavahihetőség, a kiszámíthatóság.
6. Az alkotmány és a hatályos jogszabályok, a hatályos nemzetközi jogi normák és emberjogi keretszabályok (Európai Unió, Európa Tanács, ENSZ) valamint a demokratikus jogállamiság elveinek elfogadása és tiszteletben tartása tevékenységünk alapvető kerete.
7. Kiállunk az Európai Unió-, a NATO-tagság, és az ország eddigi irányultsága mellett, miközben az alapvető és legközelebbi partnerséget a Visegrádi Négyek kötelékében látjuk az EU-n belül.
8. Az európai politikai és ideológiai besorolásunkat tekintve, tagságunkat továbbra is az Európai Néppártban képzeljük el.
9. Korrekt kapcsolatra és nyitottságra törekszünk a szlovákiai és magyarországi politikai pártokkal és politikusokkal. Különösen fontos számunkra az államhatárokon átívelő magyar-magyar és további kapcsolatok elmélyítése és bővítése.
10. Nyitott és korrekt kapcsolatra törekszünk a civil társadalom szereplőivel, a szakmai szervezetekkel, valamint a média képviselőivel.
11. Egymást nem legyőzni, hanem meggyőzni akarjuk. Szövetségben, együttműködésben az erő.
12. A párt politizálását szakmai alapokra helyezzük.

Forrás: ma7.sk

Fotó: tasr


Milány Kincső

Kommunikáció és médiatudomány. Ezt tanultam ebben érzem otthon magam. Na és persze a hírszerkesztés, online újságírás a PannonHírnök Külhon rovatában és a V4 Panorámánál.

Hasonló cikkek